انتقام نوعروس با جعل نامه پزشكی قانونی

راز نوعروس كه با جعل نامه پزشكی قانونی، از همسرش به اتهام اسیدپاشی شكایت كرده بود، با تیزهوشی بازپرس جنایی تهران فاش شد.

انتقام نوعروس با جعل نامه پزشكی قانونی

راز نوعروس كه با جعل نامه پزشكی قانونی، از همسرش به اتهام اسیدپاشی شكایت كرده بود، با تیزهوشی بازپرس جنایی تهران فاش شد.

به گزارشجام جم آنلاین، اوایل شهریور امسال زنی با حضور در شعبه سوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، از همسرش به اتهام اسیدپاشی شکایت کرد.
شاکی در جریان تحقیقات قضایی گفت: «همسرم بعد از عقد، رفتارش تغییر کرد و اگر دعوا می‌کردیم، من را کتک می‌زد. گفتم اگر زودتر به سر خانه و زندگی‌مان برویم، شاید رفتارش بهتر شود. قرار شد جشن ازدواج کوچکی بگیریم. اما روز قبل از جشن، دوباره مرا کتک زد و مراسم به‌هم خورد. حتی مرا به اسیدپاشی و قتل تهدید کرد.
حتی خواستم مهریه‌ام را ببخشم و جدا شویم که قبول نکرد. یک روز در مسیر کارم، سد راهم شد و روی من اسید ریخت و فرار کرد، حالا از او شکایت دارم.»
پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران ارسال و تحقیقات ادامه یافت و شوهر او با حضور در پلیس آگاهی، در تحقیقات گفت: «چند ماه بعد از عقد متوجه شدم همسرم از ناراحتی روحی رنج می‌برد، اما با این‌حال از ازدواج با او منصرف نشدم. او هم قول داد که درمانش را ادامه دهد تا حالش بهتر شود. او این نقشه را طراحی کرده تا طلاقش ندهم.»
با توجه به گفته‌های این مرد و ادعا‌های مطرح‌شده ازسوی وی، بازپرس جنایی به بررسی مدارک موجود در پرونده پرداخت و متوجه شد برگه‌ای که شاکی پرونده از پزشکی‌قانونی تحویل دادسرا داده، جعلی است که جعلی بودن آن از سوی کارشناسان پزشکی‌قانونی هم تایید شد. همچنین معلوم شد هیچ‌گونه آثار سوختگی روی بدن شاکی نبوده و باندپیچی‌های روی بدنش هم ساختگی است. با لو رفتن غیرواقعی بودن شکایت شاکی، او با دستور قضایی بازداشت شد و در تحقیقات گفت: «وقتی فهمیدم با کار‌هایی که من انجام داده‌ام، شوهرم دیگر تمایلی به ازدواج با من ندارد و زندگی‌ام نابود می‌شود، تصمیم به انتقام گرفتم تا با راه‌اندازی ماجرای اسیدپاشی ساختگی او را به دردسر بیندازم. پولی به یک جاعل دادم و ازطریق او توانستم برگه پزشکی‌قانونی جعل کنم تا برای شکایت به دادسرا بروم. اما فکر نمی‌کردم هوشیاری بازپرس پرونده راز مرا فاش کند.»
با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، نوعروس بازداشت شد و تحقیقات برای دستگیری جاعل فراری ادامه دارد.
منبع: روزنامه جام جم